News

noimage

Giá cao su ngày 21/7

(22/07/2014)


Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 21/7/2014
Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 20/7 giảm 400-500đ/kg so với hôm 18/7.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 21/7

 

 

Chủng loại

Ngày 21/7

Ngày 18/7

Thay đổi

SVR 3L

32100

32500

-400

SVR 20

26200

26600

-400

SVR 10

26400

26800

-400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 21/7

Chủng loại

Ngày 21/7

Ngày 18/7

Thay đổi

SVR 5

27200

27600

-400

SVR L

32200

32700

-500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 21/7

Chủng loại

Ngày 21/7

Ngày 18/7

Thay đổi

RSS1

32800

33300

-500

RSS3

32300

32800

-500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp


<< Go back


Reporter :  webmaster
Source : 


  • x