Dịch vụ

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tín Phú hoạt động chính yếu trong lĩnh vực mua bán hóa chất, cao su, nhựa, nguyên liệu phụ gia ngành nhựa và cao su. Ngoài ra, Công Ty chúng tôi còn nhận làm đại lý/ phấn phối tất cả các mặt hàng hóa chất.

 

Bột Đá:

 

MgCo3

TC 1015

CaCo3 TL

CaCo3 không tẩm

 

 

 

 

Cao Su Thiên Nhiên:      

 

Cao su SVR 5

Cao su SVR 3L

Cao Su V10

Cao Su V20

Cao Su RSS

 

 

 

 

Chất Bôi Trơn:      

 

Stearic Acid (Indo)

Stearic Acid (đỏ)

Stearic Acid (dừa)

PEG 4000

PE Wax AC 316

PE Wax AC 6A

PE Wax 600F

PE Wax 500F

PE Wax 400F

PE Wax 200F

 

Chất Ổn Định:             

 

SAK-SF07-NK

SAK-SF08-NK

Dầu ổn định AC 210EX

Dầu ổn định 1984E

Dầu ổn định MT 9001

 

 

 

 

Chất Phòng Lão:

 

Phòng lão TMQ

Phòng lão SP-P

Phòng lão Santol D

Phòng lão BHT

Phòng lão RD

Phòng lão 6PP

Phòng lão SPP, PVI

 

Chất Tạo Xốp:

 

K5

Unicell D600

Unicell G (DPT)

AC 3000F

AC 3000E

 

 

 

Bột PVC:

 

PVC SG 660

PVC PM 66R

PVC Nhão 170G

PVC Nhão 010F

PVC Nhão KL-31

PVC 75HC

PVC VN K58

PVC VN K71

 

 

Cao Su Tổng Hợp:

 

Cao su SBR 1502

Cao su KNB 35L

Cao Su 1712

Cao Su 1208

Cao Su 40H

Cao Su Silicone

Cao Su Butyl 301

Cao Su 1240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất Xúc Tác:

 

Xúc tiến TT

Xúc tiến TMTD

Xúc tiến TMTM

Xúc tiến DPG

Xúc tiến M (G)

Xúc tiến DM

Xúc tiến EZ

Xúc tiến TS

Xúc tiến DR

Xúc tiến MBT

Xúc tiến CBS

Xúc tiến ZDEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhựa:

 

CPE 135

EVA 8038

EVA 7350M

PP

HDPE

LDPE

LLDPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất Màu:

 

Titan KA 100

Titan R 902

Titan R 103

Titan R 104

Titan CR 828

Titan CR 834

Nikkaflour KB

Nikkaflor SB Conc

Màu đỏ 134

Màu vàng 125

Màu xanh 178

Màu đỏ RF EX

Màu đỏ RS 152

Màu đỏ Cconc-D

Màu đỏ 6B233S

Màu vàng 10GA

Màu vàng GEX

Màu lục SG 721

Màu xanh 5380 E

53.1

233

179

5GEX

 

Chất Phụ Gia:

 

Oxit kẽm 99.7%

Oxit kẽm 99.8%

Khói đen 30L

Khó đen 40L

Khói đen N330 (OCI)

Khói đen N330 (Birla)

Khói đen N330 (Cabot)

Khói đen N660

Khói đen Raven P5

Khói trắng Silika 955

Khói trắng Tokusil (USG)

Khói trắng Tokusil 255

Dầu đậu ESO 132X

Dầu đậu ESO B22

Dầu Paraffin LP 70

Dầu Paraffin KF 70

Dầu Paraffin CP 152 (Thailand)

Dầu Paraffin 52 (Cereclor)

Dầu Paraffin 52 (India)

Dầu DOP

Dầu DOTP

Dầu P140

Dầu P150

Tribasic lead sulphate

Lead stearate

Bibasic lead stearate

Barium stearate

Calcium stearate

Dibasic

Zinc stearate

ZnCo3

TAZO ( DAEZO )

Bột lưu huỳnh (SAMU)

Bột lưu huỳnh (Korea)

DCP

Chất tăng dai MB 838

Chất trợ gia công PA 910