Products

Stearic Acid Palmac P-1600 (Bead)

Stearic Acid Palmac P-1600 (Bead)

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Mã Lai
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...

 


Stearic Acid Sinar Fag Bead Form

Stearic Acid Sinar Fag Bead Form

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Indonesia
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...

 


Stearic Acid Rubber Grade Bead Form

Stearic Acid Rubber Grade Bead Form

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Mã Lai
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...

 


Sáp PE Wax 600F

Sáp PE Wax 600F

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Thái Lan
Công dụng: Sáp nhân tạo dùng trong nhựa, cao su

 


PEG 4000 (Lotte)

PEG 4000 (Lotte)

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: dùng trong nhựa, cao su, trong công nghiệp...

 


PEG 4000

PEG 4000

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: dùng trong nhựa, cao su...

 


Sáp PE Wax AC 6A

Sáp PE Wax AC 6A

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: USA
Công dụng: Sáp nhân tạo dùng trong nhựa, cao su