Products

Phòng lão BHT

Phòng lão BHT

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...

 


Phòng lão Santol D

Phòng lão Santol D

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...

 


Phòng lão TMQ (RD)

Phòng lão TMQ (RD)

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...

 


Chất chống lão hóa TMQ (RD)

Chất chống lão hóa TMQ (RD)

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...

 


Phòng lão SP-P

Phòng lão SP-P

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Nhật Bản
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...