Products
Page 1 out of 3 pages (38 products) 1 2 3 

EPOXIDIZED SOYBEAN OIL 132X ( ESBO )

EPOXIDIZED SOYBEAN OIL 132X ( ESBO )

Trọng lượng: 200kg/thùng
Xuất xứ: Đài Loan
Công dụng: Dầu ổn định dùng trong nhựa, cao su, trong công nghiệp...

 


EPOXIDIZED SOYBEAN OIL B22 ( ESBO )

EPOXIDIZED SOYBEAN OIL B22 ( ESBO )

Trọng lượng: 200kg/thùng
Xuất xứ: Đài Loan
Công dụng: Dầu ổn định dùng trong nhựa, cao su, trong công nghiệp...

 


DCP (Dicumyl Peroxide) ( Chất nối mạch )

DCP (Dicumyl Peroxide) ( Chất nối mạch )

Trọng lượng: 20kg/thùng
Xuất xứ: Indonesia
Công dụng:  DCP ( chất nối mạch) dùng trong nhựa, cao su, EVA, dép, sơn, PE...

 


Chlorinated Parafiin 52

Chlorinated Parafiin 52

Weight: 250kg/thùng
Nation: Ấn Độ
Applications: Dùng trong nhựa, cao su...

 


DAEZO (TRANS ACTIVATED ZINC OXIDE)

DAEZO (TRANS ACTIVATED ZINC OXIDE)

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su...

 


Paraffin CP 152

Paraffin CP 152

Trọng lượng: 270kg/thùng
Xuất xứ: Thailand
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su, sơn...

 


Dầu Paraffin KF 70

Dầu Paraffin KF 70

Trọng lượng: 168kg/thùng
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Chất bôi trơn dùng trong nhựa, cao su, đèn cầy, dầu gió...

 


Chất trợ gia công PA 910

Chất trợ gia công PA 910

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su

 


Bột lưu huỳnh

Bột lưu huỳnh

Trọng lượng: 20kg/bao; 25kg/bao
Xuất xứ: Philippines
Công dụng: Chất chống oxy hóa dùng trong nhựa, cao su...

 


Zinc Carbonate ZnCO3

Zinc Carbonate ZnCO3

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su...

 


Zinc Stearate

Zinc Stearate

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Singapore
Công dụng: Chế phẩm hóa học dùng trong nhựa, cao su...

 


Raven P5 Ultra Powder

Raven P5 Ultra Powder

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Muội carbon dùng trong nhựa, cao su...

 


Calcium Stearate

Calcium Stearate

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Malaysia
Công dụng: Chế phẩm hóa học dùng trong nhựa, cao su...

 


Calcium Stearate

Calcium Stearate

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Mã Lai
Công dụng: Chế phẩm hóa học dùng trong nhựa, cao su...

 


Barium Stearate

Barium Stearate

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Đài Loan
Công dụng: Chế phẩm hóa học dùng trong nhựa, cao su...

 


Page 1 out of 3 pages (38 products) 1 2 3