Sản phẩm

Bột PVC nhão LP 010F

Bột PVC nhão LP 010F

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Bột PVC nhão dùng trong nhựa, cao su

 


Bột Nhựa PVC SG 660

Bột Nhựa PVC SG 660

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Việt Nam
Công dụng: Bột nhựa dùng trong nhựa, cao su...

 


Bột nhựa PVC PM 66R

Bột nhựa PVC PM 66R

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Việt Nam
Công dụng: Bột nhựa dùng trong nhựa, cao su...

 


Bột PVC nhão LP-170

Bột PVC nhão LP-170

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Bột PVC nhão dùng trong nhựa, cao su

 


Bột PVC Nhão

Bột PVC Nhão

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Bột PVC nhão dùng trong nhựa, cao su

 


Bột PVC nhão 75HC

Bột PVC nhão 75HC

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Thái Lan
Công dụng: Bột PVC nhão dùng trong nhựa, cao su

 


Bột PVC nhão KL-31

Bột PVC nhão KL-31

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Bột PVC nhão dùng trong nhựa, cao su