Sản phẩm
Trang 1/2 (18 sản phẩm) 1 2 

Oxít titan KA 100

Oxít titan KA 100

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su, mực in...

 


Nikkafluor KB

Nikkafluor KB

Trọng lượng: 1kg/hộp
Xuất xứ: Nhật Bản
Công dụng: Chất tăng trắng dùng trong nhựa, cao su

 


Oxít titan CR 834

Oxít titan CR 834

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Mỹ/Úc
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu đỏ 134

Màu đỏ 134

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Đài Loan
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu vàng 125

Màu vàng 125

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Đài Loan
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu xanh 179

Màu xanh 179

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Đài Loan
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu đỏ RF-EX (Ionic Orange RF-EX)

Màu đỏ RF-EX (Ionic Orange RF-EX)

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu đỏ Cconc-D (Symuler Lake Red Cconc-D)

Màu đỏ Cconc-D (Symuler Lake Red Cconc-D)

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Ấn Độ
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu đỏ RS-152 (Ionic Orange RS-152)

Màu đỏ RS-152 (Ionic Orange RS-152)

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu đỏ 6B233S (Symuler Brilliant Carmine 6B233S)

Màu đỏ 6B233S (Symuler Brilliant Carmine 6B233S)

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu vàng 10GA (Ionic Yellow 10GA)

Màu vàng 10GA (Ionic Yellow 10GA)

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu vàng GEX (Ionic Yellow GEX)

Màu vàng GEX (Ionic Yellow GEX)

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu lục SG 721 (Fastogen Green SG721)

Màu lục SG 721 (Fastogen Green SG721)

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Ấn Độ
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Màu xanh 5380E (Fastogen Blue 5380E)

Màu xanh 5380E (Fastogen Blue 5380E)

Trọng lượng: 10kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Bột màu hữu cơ dùng trong nhựa, cao su...

 


Oxít titan 104

Oxít titan 104

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Đài Loan
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su...

 


Trang 1/2 (18 sản phẩm) 1 2