Sản phẩm

Chất tạo xốp AC 3000F

Chất tạo xốp AC 3000F

Trọng lượng: 25kg/thùng
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: AC 3000F Dùng trong nhựa, cao su...

 


Foaming Agent Unicell G

Foaming Agent Unicell G

Trọng lượng: 50kg/thùng
Xuất xứ: Indonesia
Công dụng: Chất tạo xốp dùng trong nhựa, cao su...

 


Foaming Agent Unicell D600

Foaming Agent Unicell D600

Trọng lượng: 25kg/thùng
Xuất xứ: Indonesia/Korea
Công dụng: Chất tạo xốp dùng trong nhựa, cao su...

 


Cellpaste K5

Cellpaste K5

Trọng lượng: 15kg/bao
Xuất xứ: Nhật Bản
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su...