Sản phẩm

Xúc tiến M (G)

Xúc tiến M (G)

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất xúc tác dùng trong nhựa, cao su...

 


Xúc tiến DM

Xúc tiến DM

Trọng lượng: 20kg/bao; 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất xúc tác dùng trong nhựa, cao su...

 


Xúc tiến EZ

Xúc tiến EZ

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất xúc tác dùng trong nhựa, cao su...

 


Xúc tiến TMTD

Xúc tiến TMTD

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất xúc tác dùng trong nhựa, cao su...

 


Xúc tiến TT

Xúc tiến TT

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất xúc tác dùng trong nhựa, cao su...

 


Xúc tiến DPG

Xúc tiến DPG

Trọng lượng: 20kg/bao; 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất xúc tác dùng trong nhựa, cao su...

 


Xúc tiến TS

Xúc tiến TS

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Chất xúc tác dùng trong nhựa, cao su...