Sản phẩm

Dầu 1984E (Mark 1984E)

Dầu 1984E (Mark 1984E)

Trọng lượng: 220kg/thùng
Xuất xứ: USA
Công dụng: Chất ổn định dùng trong nhựa, cao su...

 


Dầu AC-210EX (ADK Stabilizer AC-210EX)

Dầu AC-210EX (ADK Stabilizer AC-210EX)

Trọng lượng: 190kg/thùng
Xuất xứ: Thái Lan
Công dụng: Chất ổn định dùng trong nhựa, cao su

 


Chất ổn định SAK-SF07-NK

Chất ổn định SAK-SF07-NK

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Mã Lai
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su...

 


Chất ổn định SAK-SF08-NK

Chất ổn định SAK-SF08-NK

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Mã Lai
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su...