Sản phẩm
Trang 3/3 (38 sản phẩm) Trước 1 2 3

Lưu Huỳnh

Lưu Huỳnh

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Korea
Công dụng: Bột lưu huỳnh dùng trong nhựa, cao su

 


CERECLOR S52

CERECLOR S52

Trọng lượng: 270kg/thùng
Xuất xứ: UK
Công dụng: Dùng trong nhựa, cao su

 


Dầu DOTP

Dầu DOTP

Trọng lượng: 200kg/thùng
Xuất xứ: Korea
Công dụng: Chất hóa dẻo dùng trong PVC, ...

 


Link Silica Grade 955-1

Link Silica Grade 955-1

Trọng lượng: 15kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Bột nhẹ dùng trong sản xuất giày dép, vỏ xe, ...

 


Dầu DOTP

Dầu DOTP

Trọng lượng: 200kg/thùng
Xuất xứ: Korea
Công dụng: Chất hóa dẻo dùng trong PVC, ...

 


Khói đen N330 (Cabot)

Khói đen N330 (Cabot)

Trọng lượng: 25kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Muội carbon dùng trong nhựa, cao su...

 


Link Silica

Link Silica

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Công dụng: Bột nhẹ dùng trong sản xuất giày dép, vỏ xe, ...

 


Khói đen N-660

Khói đen N-660

Trọng lượng: 20kg/bao
Xuất xứ: Hàn Quốc
Công dụng: Muội carbon dùng trong nhựa, cao su...

 


Trang 3/3 (38 sản phẩm) Trước 1 2 3